Technik Sterylizacji Medycznej - Bezpłatny Kierunek Medyczny

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia
  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (2 weekendy w miesiącu) 
  • Praktyka zawodowa - 140 godzin (4 tygodnie) - w trakcie nauki
  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TECHNIKA STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski


TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ jest odpowiedzialny za czystość


mikrobiologiczną sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.


Przeprowadza manualne i maszynowe procesy dezynfekcji, sterylizacji


i mycia sprzętów, po uprzednim ich zakwalifikowaniu.


Kontroluje narzędzia pod kątem jakościowym i ilościowym,


sporządza również niezbędną dokumentację.

Kategoria ogłoszenia : Oferuje

Cena : Darmowe
Miasto : Bochnia
Adres : 32-720 Bochnia, Ul. Rynek 9
Dodał : Centrum Edukacji Sigma
https://sigma.org.pl/miasto/bochnia/oferta-bochnia/szkoly-medyczne-publiczne-bochnia/technik-sterylizacji-medycznej-bochnia
Oceń ogłoszenie
Wyniki 0 ocen